Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Als homeopaat doe ik er alles aan om u op een juiste en respectvolle manier te begeleiden. Mocht het desondanks voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent, maak het dan bespreekbaar met mij. Ik hou van open- en eerlijkheid en streef ernaar om samen te zoeken naar een passende oplossing.


Beroepsvereniging en Klachtenfunctionaris
Mocht dit voor u niet het gewenste resultaat geven of komen we er samen niet uit, neem dan contact op met de beroepsverenging NVKH, www.nvkh.nl. Via de NVKH kunt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir inschakelen. De klachtenfunctionaris ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Samen met u wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor uw klacht. Uw klacht wordt binnen zes weken afgehandeld. De therapeut om wie het gaat, heeft er recht op om dit te weten en wordt op de hoogte gesteld.


Geschillencommissie

Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, dan kan de klachtenfunctionaris u adviseren zich te wenden tot de geschillencommissie. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over uw klacht (geschil) is bindend, zowel voor u als de therapeut. Soms kan de commissie besluiten een schadevergoeding toe te kennen.


Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ)
Beroepsbeoefenaren die zijn ingeschreven in het RBCZ-register vallen onder het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door het TCZ. Als er sprake is van een ernstige klacht dan kan de klachtenfunctionaris u adviseren om uw klacht neer te leggen bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ), bij de Inspectie van de Volksgezondheid of een civiel rechter. Het TCZ bestaat uit het College van Toezicht en het College van Beroep.


U kunt ook contact opnemen met het secretariaat van de NVKH. Het secretariaat is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9.00 uur en 12.30 uur op telefoonnummer 0172 49 95 95. Op andere tijden en wanneer alle lijnen bezet zijn, is het mogelijk het antwoordapparaat in te spreken. U kunt ook een e-mail sturen naar info@nvkh.nl.

Een bericht sturen


Via onderstaand formulier kunt u een bericht sturen

(De gegevens die u hieronder invult worden enkel gebruikt om contact op te nemen naar aanleiding van uw bericht.)