Formulieren

FORMULIEREN

Omdat het belangrijk is dat u een goede behandeling krijgt en de therapeut u die kan geven, is het goed om onderlinge afspraken duidelijk te hebben. Zo zijn er standaard afspraken over hoe de therapeut met uw gegevens om gaat, hoe lang een consult duurt, wat de kosten van een behandeling zijn en hoe u deze betaalt. Op de website kunt u hier één en ander over vinden.


Hieronder vindt u de formulieren die binnen de praktijk gebruikt worden bij een behandeling van een persoon.


  • Een privacy verklaring waarin ik aangeef hoe er binnen de praktijk met de gegevens van cliënten / patiënten wordt omgegaan;

  • Een Eetdagboek, een word document waarin u een aantal dagen kunt noteren wat u eet en drinkt.


Mocht het zo zijn dat er onverhoopt een klacht is over uw behandeling, dan hoop ik dat u die met de therapeut kunt bespreken en dat u deze gezamenlijk kunt oplossen. Lukt het niet om er met de therapeut over te spreken of komt u er samen niet uit, dan bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen via de beroepsverenigng. In de folder die u hieronder kunt downloaden, vindt u meer informatie over de afwikkeling van uw klacht: cliëntenfolder klachtenprocedure.


logo nvkh

Via onderstaand formulier kunt u een bericht sturen

(De gegevens die u hieronder invult worden enkel gebruikt om contact op te nemen naar aanleiding van uw bericht.)

 
 
 
 
 
logo rbcz